De radiozender
Voor Jong
Rotterdam

Europoort Radio is zoals zo vele radiostations als een
illegale  zender gestart.De eerste uitzending werd  eind
oktober 1982 via de 102.4 Mhz  onder de naam Radio
Caroline uitgezonden.Op 31 Mei 1983 werden de uitzendingen tijdelijk stopgezet voor de bouw van een
nieuwe opname en  zendstudio.Op 4 september
kwam de zender terug in de lucht  onder een nieuwe
naam: Europoort Radio,wederom via de 102.4 Mhz. De
medewerkers van het eerste uur waren Tjerk de Vries,
Ronald Lokker,Edwin Zegers en Mark van Gijzen.In de
begin periode werd er alleen op woensdagavond tussen
18.00 en 24.00 uur uitgezonden,maar al snel werd de
zendtijd uitgebreid.Met kerst 1983 was de zender zelfs
24 uur per dag te beluisteren.In de loop der jaren werd de zender steeds populairder,niet alleen in het westland
maar ook ver daarbuiten.Door de populariteit groeide ook het aantal adverteerders waardoor het mogelijk
was met enkele professionele dj's te gaan werken,
zoals Ron Koene,Walter Simons,Ton Tabben en Ron
Van den Berg.'s Avonds werd er tussen 19.00 en 22.00
uur een engelstalig programma uitgezonden in de presentatie van Simon Barrett,Fergie McNeill en Dave
Richards,deze dj's werkten toendertijd voor de zeezen-
der Radio Caroline maar als ze aan land kwamen
gingen ze programma's voor Europoort presenteren.
De jaren 1985/1987 waren voor Europoort de topjaren,
dit  kwam omdat Europoort toen vanaf 06.00 tot 24.00
uur  7 dagen per  week in de lucht was. Daar Europoort voor sommige mensen te populair was werd de RCD
getipt en op Maandag 24 augustus omstreeks 13.30 uur
werd er een inval gedaan in de zendstudio die was
gevestigd boven de toenmalige bar "Port-Inn",waarbij alle aanwezige apparatuur met een waarde van 
Fl. 15.000,= in beslag werd genomen,alleen de zendmast  heeft de RCD laten staan,die hebben we later
zelf van het dak gehaald.
Binnenkort deel 2 van de Europoort historie

Delta Audio Productions | Hitlijsten | Historie Europoort
Deel 1 | JINGLES | Links

ONS ADRES:

Postbus 107
3150 AC  Hoek van Holland
E-mail:delta1@worldonline.nl